נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)

דיגיטלי בת מצווה

 • אלבום בת מצווה 1
 • אלבום בת מצווה 2
 • אלבום בת מצווה 3
 • אלבום בת מצווה 4
 • אלבום בת מצווה 5
 • אלבום בת מצווה 6